slitageskydd

Klicka på bild                           Produkt                                     Information

En avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt slitage, korrosion och kemiska angrepp.
Den appliceras normalt med en tjocklek av 6 mm elle..

ARC BX2 är en avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av metallytor som utsätts för kraftigt slitage, korrosion eller kemiska angrepp.

Kompositen appliceras med ..

En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt frätning, nötning och kemiska angrepp. 

Den appliceras med en tjocklek av 6..

ARC MX2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla typer av metallytor som utsätts för hårt slitage, korrosion och kemiska angrepp. Den appliceras med en tjock..

ARC MX5 är ett avancerat, keramikförstärkt kompositmaterial för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, korrosion eller kemiska angrepp. Materialet...

En avancerad keramisk komposit, med flytande viskositet, avsedd för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, nötning och kemikalieangrepp. Den kan appliceras..

En avancerad keramisk komposit för skydd av alla metallytor som utsätts för kraftig erosion, nötning och kemikalieangrepp vid hög temperatur.
Appliceras med en skikttjocklek på..

ARC I BX1 är en slag- och slitageresistent Epoxi Komposit. I applikationer där slag förekommer så är ARC I BX1 en perfekt komposit som hanterar både nötning och sl..