skydd mot kemikalieangrepp

Klicka på bild

Produkt

Information

Ett avancerat kompositmaterial som utvecklats för att skydda metallytor mot korrosion och kemiskt angrepp. 
ARC S1 appliceras vanligen med en tjocklek av 250 mikron per lager. Icke krym... 

ARC S2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor. Den appliceras normalt med en tjocklek av 250 µm/skikt. Krympfri, 100%homogen. Färgerna...

ARC S4+ är en avancerad polymerkomposit som skyddar utrustning mot aggressiva kemiska angrepp och korrosion. 
Produkten appliceras normalt i två skikt med spruta, pensel elle...

ARC SD4i är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av metallytor som är nedsänkta i vätska. Den appliceras normalt med en tjocklek på mellan 250 till 375 µ...

ARC S7 är en ytbeläggning bestående av epoxinovolackvinylester med låg halt av flyktiga organiska föreningar avsedd för höga temperaturer i applikaioner med aggressiva...