REPARATIONSPRODUKTER

Klicka på bild

Produkt

Information

ARC 5 är en avancerad kompositprodukt för akuta reparations- och
bättringsarbeten på metallkomponenter som utsätts för måttligt slitage och korroderande milj...

ARC 5ES är en specialprodukt för snabba och pålitliga reparationer. Den består av en "tub" med ett tvåkomponentsystem som fungerar lika effektivt som ett enkomponents...

En förstärkt komposit för renovering och skydd av metallytor. Den är bearbetningsbar och har utmärkta egenskaper med avseende på
tryckhållfasthet, kemisk och k...