"ARC T7 AR nyhet mot rökgas"

Klicka på bild

Produkt

Information

En skyddande beläggning, baserad på epoxinovolacvinylester, för hög temperatur och exponering för kemikalier, som kan inkludera aggressiva kemikalier och nötande förhållanden.