PRODUKTINFORMATION

ARC MXHT är en avancerad keramisk komposit för skydd av alla metallytor som utsätts för kraftig erosion, nötning och kemikalieangrepp vid hög temperatur.
 
Appliceras med en skikttjocklek på minst 6 mm. Krympfri beläggning med torrhalt 100 %. Svart färg.
 
ARC MXHT innehåller en hög koncentration med keramikkorn och fina keramiska partiklar som ger skydd i kraftigt nötande miljöer som kräver mycket effektivt skydd.
ARC MXHT appliceras på grundmålade ytor med spackel. Produkten bör användas istället för ARC MX1 om nötnings -
beständighet vid höga temperaturer är ett krav.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,9g/cc
Dragvidhäftning 14 MPa
Tryckhållfasthet 162 MPa
Böjhållfasthet 55 MPa
Draghållfasthet 29 MPa
Slaghållfasthet (omvänd) 13,5 N-m
Hårdhet Shore D 89
Maximal temperatur
Våt användning 130 Grader Celsius
Torr användning 230 Grader Celsius
 

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Pumpar
• Fläktar/blåsdon/cykloner med hög temperatur
• Fyllningstrattar och silos
• Utsugningsfläktar i brännugnar
• Slaggsystem för ångpannor
• Elektrostatiska avskiljare