PRODUKTINFORMATION

ARC MX5 är ett avancerat, keramikförstärkt kompositmaterial för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, korrosion eller kemiska angrepp.
Materialet påförs med en tjocklek på minst 3 mm.Krympfritt. 100% torrsubstans. Gråfärgat.
 
ARC MX5 består av små keramiska korn och partiklar i hög koncentration och är avsett för miljöer med extrem förslitning i vilka metallförluster ofta repareras med hjälp av traditionella och kostsamma påsvetsningar.
 
ARC MX5 kan användas till att bygga upp eroderade metallytor eller skapa slitstarka, offrande ytor som i många fall har bättre prestanda än den ursprungliga metallytan, gummibeklädningen, keramikplattorna eller påsvetsningen.
ARC MX5 är den bästa ARC-kompositen för slitskydd, om
akutreparationer med snabb härdning krävs.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,2g/cc
Tryckhållfasthet 64 MPa
Böjhållfasthet 25 MPa
Draghållfasthet 17 MPa
Slaghållfasthet (skårad) 6,6 Nm
Shore D, hårdhetsprov med durometer 89
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen nedböjning
Maximal temperatur
Våt användning 60 Grader Celsius
Torr användning 120 Grader Celsius
 

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Pneumatiska transportörer 
• Skruvtransportörer
• Flisningsmaskiner och flisbingar 
• Utsugningsfläktar
• Massalösare 
• Cykloner, silos
• Turboseparatorer 
• Slitskyddsplattor
• Slurrypumpar av Ni-Hard 
• Rörknän
• Separatorer för flygaska 
• Ledningar för pulvriserat
• Transportfläktar för träflisor bränsle
• Pulvriseringsanläggningar