FETT

Klicka på bild

Produkt

Information

Chesterton® 615 HTG #1 är ett
mångsidigt smörjmedel för applikationer
som kräver ett extra kraftigt NLGI #1 fett.
Den överlägsna förmåg...

Chesterton® Högtemperaturfett 615
är ett smörjfett för mycket krävande
smörjning. Det är ett universalfett som
tål extremt högt tryck...

Chesterton® Vitt smörjfett 622 är
baserat på ren mineralolja, innehåller
en tillsats av PTFE och är lämpligt för
tillämpningar som krä...

Chesterton® 625 CXF har med
sin överlägsna resistens mot bort-/eller
ursköljning genom vatten, kaustikum
(frätmedel), sanitärrengöringsmedel,
process...

Chesterton® 629 Vitt smörjfett för
höga temperaturer tål spolning
med vatten, baser, alkalisk lut,
sanitetsrengöringsmedel, processvätskor...

Den överlägsna resistensen mot bort-/eller
ursköljning genom vatten, kaustikum
(frätmedel), sanitärrengöringsmedel,
processvätskor och ång...

Chesterton® 633 Syntetiskt, korrosionsbeständigt
fett mot extremt tryck med moly och är det fett som ska användas när behovet för smörjning är som mest...

Chesterton® 635 Syntetiskt, korrosionsbeständigt fett
mot extremt tryck.
Produkten är en “work-horse” till fett med
enastående egenskaper att motstå extrema try...