EROSION OCH KORROSIONSSKYDD

Klicka på bild

Produkt

Information

En avancerad keramisk komposit sammansatt för att skydda utrustning mot aggressiva kemiska angrepp, korrosion och erosion. Produkten är en komposit med låg viskositet som är lätt...

En avancerad keramisk komposit utvecklad för att skydda utrustning från aggressiva kemiska angrepp och korrosion vid hög temperatur. Systemet består av en komposit med måttlig ...

En avancerad keramisk komposit utvecklad för att skydda utrustning som är nedsänkt i heta vattenlösningar från korrosion och erosion. Systemet innehåller en komposit med...

En avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av alla metall ytor utsatta för erosion, korrosion och kemiska angrepp. 
Den appliceras normalt med en tjocklek på...