BETONGFÖRSTÄRKNING

Klicka på bild

Produkt

Information

ARC 791 är en kvartsförstärkt komposit med höga prestanda avsedd för återuppbyggnad och renovering av betongytor, skydd av ny betong samt reparation av betong som skadats...

ARC NVE TC är ett avancerat, kvartsförstärkt beklädnadsmaterial av modifierad novolacvinylester som är uppbyggt av tre komponenter och kan appliceras både på horisontella och vertikala ytor. NVE-systemet består av...